Med nesten to tusen solgte Tesla S i løpet av 2013, er det liten tvil om at Norske elbilkjøpere har tro på at de mange fordelen myndighetene har lagt opp til for å stimulere til kjøp av elbiler vil fortsette i mange år.

Salget av elektriske biler eksploderte i 2013. I løpet av tre år har salget av elbiler skutt fart i Norge, og tallene er oppsiktsvekkende i internasjonal sammenheng. Det startet med at Norge ble det landet i verden som kjøpte flest eksemplarer av ”tre-kløveret” Mitsubishi iMiEV, Citroën C-Zero og Peugeot iOn. Men dette var bare begynnelsen, for da Nissan Leaf kom på markedet, fikk folk for alvor opp øynene for at en elektrisk bil kunne være i stand til å dekke bilbehovet i hverdagen. Gjennom 2012 ble det solgt stadig flere Leaf, og modellen ble raskt Norges mest solgte elbil. Vel to tusen eksemplarer ble registrert i 2012, men utviklingen fortsatte med rekordfart. Godt hjulpet av stigende oljepriser, varsel om enda flere bompengefinansierte veier og tilgang til kollektivfeltene, økte interessen ytterligere gjennom 2013. En ny og forbedret Leaf med bla. økt rekkevidde førte til at salget doblet seg fra 2012 til 2013, og Nissan Leaf ble i 2013 Norges tredje mest solgt bilmodell.

VW e-up 1
Renault elektrisk varebil
To viktige nykommere gjorde sin entré på det norske elbil-markedet i 2013 – posisjonert i hver sin ende av markedet. Luksus-elbilen Tesla S har tatt det norske markedet med storm. Kombinasjonen av avgiftsfritak og 40-50 mils rekkevidde har gjort dette til en favoritt blant kjøpere som ellers ville valgt en Audi, BMW eller Mercedes. Volkswagen e-up ble lansert sent på høsten, men rakk likevel i løpet av vel to måneder å bli Norges tredje mest solgte elbil med sine 580 registreringer. Når en merkevare som VW lanserer en elbil, vil trolig enda flere norske bilkjøpere få øynene opp for elektromotorer som en alternativ drivkilde.

I hele 2013 ble det registrert 7882 nye biler med elektrisk motor, og det er en økning på nesten 100% i forhold til året før. Vi skal også legge til salget av varebiler med elmotor, som utgjorde 340 enheter i 2013. Mange vil kanskje undres over at ikke flere elektriske varebiler benyttes i nærtrafikk, men etter min mening – basert på eget bruk av elektriske biler – kan dette skyldes to forhold: varebiler har uansett mva-fritak for næringsdrivende, slik kjøpet ikke blir like gunstig prismessig, samt at rekkevidden gjør at varebilen ikke kan passere bomringer i storbyene mange ganger daglig. Trolig vil null-utslipps-soner i sentrumsområder være et tiltak som kan stimulere til at også elektriske varebiler øker i antall. Målt i prosentvis økning er imidlertid veksten enorm: Fra 59 elektriske varebiler i 2012 til 340 nyregistreringer i 2013.