Mens luftfylte dekk fortsatt vil ha sin plass i mange år fremover, er det behov for ulike løsninger til nye bruksområder. Selvkjørende kjøretøyer kan for eksempel ha god nytte av luftløse dekk.

Tekst: Sven Furuly, Foto: Goodyear

Mobiliteten er i endring, og vi går inn i en ny tidsalder for måten vi forflytter oss på. Bildelingssystemer, selvkjørende kjøretøy og alternative drivstofftyper tvinger frem nye løsninger på en rekke områder, og mye vil forandre seg i årene som kommer. Et eksempel på dette er utviklingen av helt nye dekktyper. Goodyears svarer på disse endringene ved å vise veien inn i en ny tidsalder for hvordan morgendagens dekk kan komme til å bli.  Når transportmetodene oppfinnes på nytt, må vi også finne opp dekkene på nytt. Derfor utvikler Goodyear et luftløst dekk som vil fungere i en fremtid med multimodal transport og samtidig være bærekraftig.

Et luftløst, eller det som på fagspråket omtales som et «ikke-pneumatisk dekk» er, for å si det enkelt, et hvilket som helst dekk som ikke er fylt med luft. Derfor kalles de ofte også luftløse dekk. Goodyears ikke- pneumatiske dekk er laget av tre bestanddeler: båndet (inkludert slitebanen), det sammenknyttende flettverket, samt felgen. Det sammenknyttende flettverket gjør forskjellen her. Det er strukturen i det som, i kombinasjon med båndet, støtter opp under vekten av kjøretøyet og gir dekket en ettergivende egenskap.

De luktløse hjulene består av tre hoveddeler: En bane (med mønster) et flettverk som har bæreevne og fleksibilitet, samt en felg der dekket er forankret.

Michael Rachita, Goodyears Senior Program Manager for ikke-pneumatiske dekk, forklarer: «Et ikke-pneumatisk dekk er, i dette tilfellet, en teknisk konstruksjon – det er ikke en helstøpt design, selv om alle luftløse dekk regnes som ikke- pneumatiske. Tenk på hjulene på et tog. De er laget av stål og veldig tunge – det er et eksempel på ikke-pneumatiske dekk. Eller du kan ha en gummiring langs ytterkanten på et kjerrehjul av tre, og på den måten skape en annen type ikke-pneumatiske dekk.

«Det vi har utviklet, er imidlertid en spesialdesignet struktur som gir rom for spenninger og for å tåle vekten av kjøretøyet som henger over det. Du trenger dette for å få den samme gode, myke og ettergivende følelsen du får fra et dekk fylt med luft. Men hva er fordelene, sammenliknet med dagens teknisk gode og avanserte luftfylte dekk? Det er tre stikkord som best karakteriserer den nye dekktypet, og det er først og fremst at de er vedlikeholdsfrie, de gir økt komfort med tung last, og de har høy pålitelighet.

Den store utfordringen er ikke at dekket skal kunne bære stor vekt eller gi god komfort. Sikre kjøreegenskaper under alle forhold må også garanteres.

Vi er på vei inn i en verden hvor selvkjørende kjøretøyer blir vanligere, og mange byer utvikler nye strategier for transport som tjeneste (TaaS), og da blir vedlikeholdsfrie dekk stadig viktigere. Det er ikke nødvendig å sjekke lufttrykket i luftløse dekk, og dermed elimineres behovet for jevnlig overvåking. I tillegg betyr strukturen i Goodyears ikke- pneumatiske dekk at et kjøretøy kan kjøre videre på veien – også når noe går galt.

Absolutt pålitelighet er viktig, sier Rachita. «Tenk på selvkjørende busser, for eksempel. De har både LiDAR og GPS for å kunne bevege seg trygt. Hvis ett av disse systemene slutter å fungere har de optiske kameraer i reserve. Det betyr at de finnes en rekke reservesystemer for å sikre at kjøretøyet kan fungere optimalt. Når et dekk er basert på lufttrykk, finnes det intet reservesystem. Hvis du får et plutselig trykktap eller dekket har en integritetsfeil, stopper kjøretøyet og det kan ikke lenger brukes.

Det er startet omfattende testing av den nye dekktypen, og resultatene er lovende. Hvordan det fungerer på svinget vei i høye hastigheter røper ikke Goodyear.

Et ikke-pneumatisk dekk har derimot disse ekstra sikkerhetstiltakene. På grunn av det sammenknyttende flettverket kan dekket fremdeles brukes som normalt, selv om noe skulle skje med det. Rachita forklarer: «Den luftløse strukturen gjør at vi kan eliminere en rekke sammenknyttende elementer, og det kan kjøre i mil eter mil uten bekymringer.»

Komfort for passasjerer er også viktig, og selv om mange vil tro at et luftløst dekk vil gjøre kjøreturen hardere og mer ubehagelig, er det faktisk idet motsatte. «Komfort er et av områdene der luftløse dekk byr på en fordel», sier Rachita. «Du kan faktisk ha tyngre last med en mer ettergivende følelse enn du får med et luftylt dekk.

Den drivende kraften bak disse nyskapningene er Goodyears visjon om en bærekraftig fremtid med multimodale former for transport hvor ulike kjøretøyer kan eksistere sammen. Selv om luftfylte dekk ikke kommer til å forsvinne i overskuelig fremtid, gir den luftløse modellen mange nye muligheter. Med en transportsektor i slik rask endring, må den teknologiske innovasjonen også videreføres til andre deler av kjøretøyet, inkludert dekkene. Når tradisjonelle privatbiler, delte mobilitetstjenester og selvkjørende kjøretøyer potensielt skal ut på de same veiene, kan luftløse dekk øke både driftstiden, ytelsen og komforten. Akkurat som selvkjørende busser kjører innenfor et lite, spesifikt område – for eksempel en bykjerne – har Goodyear designet de luftløse dekkene sine for å oppfylle et spesifikt behov.

Michael Rachita er Goodyears Senior Program Manager for ikke-pneumatiske dekk. Han har sterk tro på denne dekktypen – ikke minst til selvkjørende busser i en fast rute.

Testing av dekkene på selvkjørende kjøretøyer og hjemleveringsroboter gir Goodyear mulighet til å fornye både konstruksjon, materialer og produksjonsprosesser kontinuerlig. Etter hvert som e-mobiliteten utvikler seg og multimodale transporttyper blir vanligere, vil vi også få muligheten til å teste dekkene i helt nye miljøer. «Goodyears arbeid med å utvikle ikke-pneumatiske dekk inngår i et dristig teknologisk mål om å produsere de første dekkene bestående av 100 % bærekraftige materialer og helt vedlikeholdsfrie og få dem ut på markedet innen 2030», forklarer Rachita. Selv om pneumatiske dekk fremdeles vil spille en betydelig rolle i fremtiden, er utvikling av nye dekk for spesifikke mobilitetsområder neste trinn i bilindustrien. Goodyears luftløse dekk vil gi en bærekraftig løsning som kan være med å påvirke hvordan vi skal forflytte oss i fremtiden.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev