Under den store elektronikkmessen CES i Las Vegas på begynnelsen av januar, viste Continental frem en teknologisk nyvinning som gjør at bilene i fremtiden kan ”se rundt svingen” og forutse farlige situasjoner for sjåførene.

Continental er mest kjent som en av verdens største dekkprodusenter, men det tyske selskapet leverer langt mer enn dekk. Nå samarbeider Continental med IBM om systemet ”Connected Electronic Horizon”, som gjør at bilen kan vite hva som venter rundt neste sving.
– Vår teknologi bruker digitale kart for å forutse veiestrekningen som venter, og på den måten forlenger den horisonten i forhold til hva som er synlig for våre øyne. Dette fører igjen til en tryggere, smartere og mer miljøvennlig måte å kjøre bil på, forteller Helmut Matschi fra Continental.

Dagens teknologi bruker statiske kart for å kalkulere den mest effektive måten å kjøre bil på, men med Connected eHorizon vil man forbedre kartdataene gjennom såkalt crowdsourcing, slik at man kan følge kartene i sanntid, og dermed kan bilen oppdage eventuelle farer rundt neste sving. Crowdsourcing innebærer at en rekke mennesker melder fra om ulike hendelser, og når bilene både kan motta og sende fra seg informasjon i sanntid, vil bilen i fremtiden for eksempel vite at en bil har krasjet rundt neste sving, og din bil vil da automatisk bremse ned.

– Dette baner også vei for automatisert kjøring, hvor bilene kan kjøre av seg selv. Vi i Continental tror automatisert kjøring er en av nøklene for fremtidens mobilitet. Med automatisert kjøring vil det bli langt færre ulykker og folk vil kunne bruke tiden i bilen mer effektivt. Vi jobber ut fra en plan om delvis automatisert kjøring i 2016, avansert automatisert kjøring i 2020 og fullverdig automatisert kjøring i 2025, forteller Matschi til Bilmagasinet. Ikke mindre enn 1300 ansatte hos Continental jobber med utviklingen av dette avanserte systemet.