Norges første bilvaskeanlegg med solfanger er nettopp satt i drift på Fjellhamar i Akershus. Solfangerne henter energi fra sola til å varme opp vann som brukes til vask av bil. Samtidig er Circle K i ferd med gjøre området utenfor hovedstaden til en prøvegrunn for grønne prosjekter.

– Energieffektivitet er en stadig viktigere miljøtrend, og vi ønsker å være en del av løsningen. Derfor jobber vi med å fase ut oljefyring ved våre stasjoner, samtidig som vi utforsker mulighetene som ligger i solenergi, sier miljøsjef Stein Lorentzen i Circle K Norge.

Fem rader med til sammen 25 paneler er montert på taket til Circle K Fjellhamars vaskeanlegg langs riksvei 159 i Lørenskog. Dette er solfangere, som sammen med to energibrønner og en varmepumpe skal sørge for at bilvasking i Lørenskog og omegn heretter blir en miljøvennlig affære.

Sparer 12 000 liter olje

Prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge forteller at solfangerne vil sørge for to tredeler – om lag 55 000 kWt – av det totale energibehovet ved bilvaskeanlegget. Resten er det varmepumpen som sørger for. Det er foreløpig bare selvvaskeanlegget som forsynes med soloppvarmet vann.

– Nå som det er sommer vil nok solfangerne dekke inn opp mot 100 prosent av oppvarmingen, mens til vinteren må varmepumpen ta unna mer. Ved å skru av oljefyren sparer vi hvert år 12 000 liter olje på Circle K Fjellhamar, som har ett av de største vaskeanleggene i området, sier Baksaas.

Solfangere skiller seg fra solcellepaneler ved at de omdanner solstråling til varme i stedet for elektrisk energi. Varmen overføres til en vanntank som fungerer som et batteri til de dagene solen ikke skinner.

Solfangere tar energi fra sol for å varme om vann til bilvask på Circle K Fjellhamar.
Fra venstre rådgivende ingeniør Marius Bolstad i Jarotech, miljøsjef Stein Lorentzen og prosjektingeniør Lotte Andrea Baksaas i Circle K Norge, og daglig leder Aleksander Mandahl Kaddour på Circle K Fjellhamar (foran). Foto: Thomas Brun, NTB Produksjon.

Unik kombinasjon

Det er energiingeniørselskapet Jarotech som har sørget for alt fra prosjektering og design til montasje av løsningen på Circle K Fjellhamar. Rådgivende ingeniør Marius Bolstad forteller at dette er første gang varmepumper og solfangere brukes som del av en helhetlig løsning på det norske markedet.

– Begge disse teknologiene er velutprøvde hver for seg, men det er unikt at de kombineres på denne måten. Styringssystemet er automatisk og veksler mellom sol- og bakkevarme etter hva som er mest hensiktsmessig. Dette er et viktig pilotprosjekt for å teste ut potensialet som ligger i denne kombinasjonen, og vi vil jobbe aktivt med dette fremover, sier han.

Bolstad anslår at bilvaskanlegget på Fjellhamar vil få en utslippsreduksjon på 23 000 kilo CO₂ årlig, slik at totalutslippet går ned med nesten tre fjerdedeler.

Solfangere på vaskehallen på Circle K Fjellhamar i Lørenskog varmer opp vann til bilvasken.

Renner ikke ut i naturen

Stein Lorentzen forteller at siden Circle K Fjellhamar er selskapets største bilvaskestasjon i Norge, gir det en signaleffekt å kunne tilby en mer miljøvennlig bilvask her.

– All bilvask fører til avrenning av kjemikalier og slam som er forurenset, men vi reduserer miljøbelastningen ved å bruke jordvarme og solvarme til å varme vannet som kreves i selvvasken. Dessuten benytter vi svanemerkede kjemikaler, og ikke minst samler vi opp slammet fra bilvasken i sandfang og oljeutskiller slik at det ikke renner ut i naturen, sier miljøsjefen til Circle K.

Grønn satsing på Østlandet

Dette er langt fra det første miljøtiltaket Circle K Norge prøver ut i nærheten av hovedstaden: I fjor installerte selskapet solceller på stasjonene på Økern og Kjeller, et eksperiment Stein Lorentzen forteller står til forventning. I tillegg har kjeden etablert Norges første svanemerkede bilvask på Circle K Skedsmokorset.

– Det skjer veldig mye spennende i skjæringspunktet miljø og teknologi flere steder i regionen. Blant annet ligger Akershus EnergiPark, Norges største solfangeranlegg, i umiddelbar nærhet. Dette er en inspirasjon for oss, samtidig som vi håper at vår satsing på grønne løsninger kan inspirere andre til å prøve seg, sier han.