Interessen for den hydrogendrevede brenselcellebilen Mirai er atskillig større en forventet, og Toyota har annonsert at de vil øke det planlagte produksjonsvolumet. Bilen, som ble lansert i Japan i desember i fjor, skal introduseres i de viktigste europeiske markedene i 2015. Til tross for det store salget av elektriske nullutslippsbiler i Norge, er ikke Norge blant de tre første markedene  der Mirai skal lanseres. Først et godt stykke ut i 2016 vil nordmenn kunne kjøpe Mirai.

Den nye produksjonsplanen innebærer en økning fra 700 biler til 2000 i år, og en ytterligere opptrapping til ca 3000 biler i 2016. Forklaringen på denne betydelige økningen ligger i den store interessen Mira er blitt møtt med i flere markeder. Bare i Japan alene er mer enn 1500 biler bestilt i løpet av den korte tiden som har gått etter at prisen ble kunngjort. Det forventes den samme høye interessen når bilen introduseres i USA og Europa senere i år.

Som en følge av et større produksjonsvolum kommer Toyota til å utforme en mer dyptgående strategi for introduksjon av biler i markedene, gå inn i en tettere dialog med myndigheter og ulike selskaper for utvikling av infrastruktur, samt se på politiske og miljømessige konsekvenser i ulike regioner. Kanskje kan også den økte produksjonen bidra til at Mira blir introdusert tidligere enn først planlagt i Norge. 

Toyota Mirai 2