Det europeiske bilsalget viser stadig mer positive tall, og en 5% økning av bilsalget i mars i Tyskland, gir forsterket tro på at den økonomiske veksten er kommet tilbake i hele Europa.

Ikke bare Tyskland, men også Frankrike, Italia og Spania rapporterer om økende bilsalg i mars, og disse positive nyhetene er et tydelig tegn på at det europeiske markedet styrker seg, etter flere kriseår. Antallet nyregistreringer gikk opp med % og det er særlig de tyske merkene, med unntak av Porsche og Smart, som kan vise til sterke tall. Ser vi de akkumulerte tallene for første kvartal 2014, viser markedet en vekst på 6%, med et totalsalg på 711.753 solgte biler i Tyskland.

Salgstallene er enda mer positive i Frankrike og Spania, men en vekst på henholdsvis 9 og 10%. Særlig i Spania, som er blant de hardest rammede landene innenfor økonomikrisen i Eurosonen, er dette godt nytt. Etter seks år med nedgang i salgstallene, viser bilmarkedet i landet en vekst for syvende måned på rad. I Italia økte antallet nyregistreringer med 5% i mars.

Disse fire markedene representerer er nybilsalg på hele 695.545 i mars, og selv om de fleste analytikere vil være varsomme med å trekke konklusjoner, er det en underliggende positiv tro på ”bedre tider” blant forbrukerne.

At Norge er ”annerledeslandet” har vi sett gjennom kriseårene i Eurosonen. For mars 2014 kan vi notere en økning i nybilsalget på hele 29,1% i forhold til mars i 2013. Et antall på 13.861 personbiler er i et historisk perspektiv også høyt. Ser vi på gjennomsnittet for de 10 siste årene, er årets marstall 44,3% høyere. Det som imidlertid gjør Norge helt unikt i Europa-sammenheng er at hele 20,3% er elbiler – en økning på 720% i forhold til mars i fjor!