Toyota Motor Corporation starter i slutten av februar reell testing av sin nyutviklede teknologi for induksjonslading av plug in-hybrider og elbiler uten bruk av ladekabel.

Induksjonslading betyr at ladbare hybrider, som Toyota Prius Plug-In Hybrid, og tradisjonelle elbiler kan lade trådløst på forhåndsbestemte parkeringsplasser. Systemet kan lade et elektrisk kjøretøy som er parkert over en spole i bakken. Dette gjør ladeprosessen enklere og mer behagelig, siden det ikke er behov for å medbringe ladekabel – og dermed ingen fysisk tilkobling. Toyotas ladesystem benytter seg av såkalt magnetisk resonans-teknologi. Dette overfører strøm ved å benytte seg av den magnetiske resonansen som oppstår fra endringer i et magnetfelts intensitet.

Parkeringsassistent hjelper til

Den trådløse overføringen skjer mellom en nedgravd spole og en spole montert på bilen. Systemet kan være i stand til å redusere eventuelle effektivitetsfall i kraftoverføringen, som følge av feiltilpasning av bilen eller høydeforskjell mellom sende- og mottagerspole. Toyota opplyser at ladeteknologien er skapt med tanke på et fremtidig marked. Den er dessuten konstruert for å minimere elektromagnetiske forstyrrelser på annet utstyr i nærheten. Den bakkemonterte spolen er samtidig robust nok til å tåle at en bil kjører over den. For å unngå at føreren parkerer feil over spolen, har Toyota utviklet en ny og forbedret parkeringsassistent. Systemet har egen visning av hvor ladespolen befinner seg på den aktuelle parkeringsplassen, for å sikre optimal ladeposisjon.

Skal teste ladevaner

Verifiseringstestingen, som søker å bekrefte at teknologien virker etter intensjonen,  vil skje med tre plug-in hybrider i tre ulike hjem i Aichi i Japan. Testingen skal etter planen pågå i ett år, og skal avklare både brukertilfredshet, brukervennlighet og hvordan brukerne lader bilen. Sistnevnte gjelder særlig ladefrekvens – altså hvor mye bilen lades – og bruken av forhåndsinnstilt lading (timerfunksjon). I tillegg er det vesentlig å finne ut hva det betyr for ladingen om plug-in hybriden er parkert skjevt i forhold til spolen i bakken. Testresultatene vil bli benyttet til å videreutvikle teknologien, med kommersialisering som det endelige målet. Toyota tror kommersialisering av denne ladeteknologien vil bidra til å løfte frem bruken av elektriske kjøretøy – som går på strøm helt eller delvis. Samtidig ønsker Toyota å bistå i arbeidet med å skape smartere, enklere og mer miljøvennlig mobilitet.