Å selge stadig flere nullutslippsbiler er løsningen de fleste trekker fram for å redusere CO2-utslippene fra personbilparken. Men for å kunne kjøpe nye biler er folk avhengige av å få solgt sin brukte bil. Hva skal skje med disse?

Tekst og foto Sven Furuly

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for nybilforhandlere og verksteder, og er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon. Dermed er NBF en viktig aktør under Arendalsuka, der viktige klima- og samferdselspolitiske temaer står på agendaen.

Med kraftige statlige incentiver og stadig lavere produksjonskostnad for elektriske biler viser en rekke prognoser at vi er på god vei mot å nå 2025-målene, men det er en rekke utfordringer som kommer i kjølvannet av dette. Med en kombinasjon av en stadig økende etterspørsel av elbiler og dommedagsprofetier over i første rekke dieselmotoren, frykter Norges Bilbransjeforbund at en bruktbilboble er på vei.

Nybilsalget på vei nedover, riktignok etter et par år med ”all time high”, samtidig som ordrereservene skrumper. Årsaken er at stadig flere sitter på gjerdet i påvente av morgendagens elbiler med lang rekkevidde, eller har bestilt elbiler som ikke kan leveres på lang tid. NBF frykter derfor at bransjen – og deretter norske bileiere – er på vei inn i en bruktbilboble som blir stadig større på grunn av de kraftige offentlige incentivene for å kjøpe elektriske biler. Sprekker boblen vil bileiere og bilforhandlere tape milliarder av kroner, og nybilsalget stanse opp, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund.

Ifølge Paris-avtalen skal Norge kutte 40 prosent CO2 utslipp i transportsektoren innen 2040, trolig vil man måtte kutte mer for å veie opp for andre samfunnssektorer som ikke klarer sine 40 prosent. Personbiler er nå i gjennomsnitt over ti år gamle og vrakingsalderen er over 18 år. Uten en økt utskiftingstakt av bilparken vil klimamålene være vanskelige å nå, samtidig som vi ser at mange familier verken har råd til å kjøpe en stor elbil som kan fylle behovene, eller våger å bestille en bil for levering flere år frem i tid uten å vite hva bilens endelige pris blir. En mulig innføring av mva på elbiler betyr i verste fall at man har bestilt en bil som blir 25% dyrere. Dette, sammen med de varslede renteøkningene som kommer allerede i september i år, kan få enda flere bilkjøpere til å bli sittende på gjerdet.

Det hjelper ikke å nå Stortingets målsetning om å bare selge nullutslippsbiler i 2025 dersom nybilsalget stuper og folk blir sittende med sin gamle bil, sier Steinsland. Og det vil skje dersom folk ikke får solgt bruktbilen sin. I dag legges alle politiske virkemidler på den nye bilen, og ingenting i den brukte. Det er jo nettopp produksjonen av bilen som representerer det største CO2-utslippet gjennom hele bilens livsløp. Denne politikken er for snever og kan virke mot sin hensikt. Derfor ønsker NBF å diskutere temaet på Arendals-uka, sier Steinsland. Bilmagasinet vi komme tilbake med rapporter fra de ulike debattene, der blant annet miljøvernorganisasjoner og samferdselminister Ketil Solvik-Olsen kommer til å delta.