Det er bekymringsfulle tall som publiseres når det bare gjenstår en måned av 2018. Bilproduksjonen i Tyskland har gått sterkt tilbake, og særlig november har vært en svært svak måned.

Tekst: Sven Furuly/ampnet, Foto: Amp

Tallene kommer fra VDA, som er en forkortelse for ”Verband der Automobilindustrie”, og er den tyske bilindustriens bransjeorganisasjon. I november ble det ferdigstilt til sammen 450 000 biler ved tyske innenlandske fabrikker. Det er en tilbakegang på 22% i forhold til samme måned i fjor. Riktignok var fjorårets november en ”all time high”, og mange bilfabrikker har slitt med å tilpasse bilene til de nye WLTP utslippskravene nå i høst.

VW e-Golf er svært populær og ved fabrikken i Dresden ble produksjonen doblet i mars

Ser vi på den samlede bilproduksjonen i Tyskland, akkumulert fra januar til og med november, ble det produsert 4,8 millioner nye kjøretøy. Det er en svikt på hele 9% og er bekymringsfullt for både de tyske fagforeningene og politikere. For bilfabrikkene blir tallene mindre dramatiske om vi ser på de tyske bilmerkenes produksjon ved fabrikker som er lokalisert utenfor Tyskland.

Den nye BMW X7 er ikke bare beregnet for amerikanske kunder, den skal bygges i USA

Både BMW og Mercedes produserer sin luksus-SUV’er ved fabrikker i USA, og VW har produksjon i en rekke ulike land over hele verden. For de tyske bilkonsernene viser tallene for årets ti første måneder en samlet produksjon utenfor Tysklands grenser på 9,3 millioner kjøretøy. Dette er en vekst på 6% i forhold til 2017. For tyske industriledere er jakten på lavere produksjonskostnader like krevende som i andre vestlige land, og det handler hele tiden om å balansere produksjonen mellom fabrikker i en rekke land med riktige modeller og forholdet mellom bilens pris og ytelser. Et ferskt eksempel på dette er Mercedes A-Klasse, som fra i høst også produseres hos Valmet Automotive i Finland. Selskapet er kjent for sin høye kvalitet, og har tidligere blant annet produsert Porsche Boxster.

Produksjon av Mercedes-A-Klasse startet i høst opp hos Valmet Automotive i Finland

Av den samlede innenlandske bilproduksjonen i Tyskland i november ble 344 100 biler eksportert. Det er også en tilbakegang på 22%. Ser man på de akkumulerte tallene etter årets elleve første måneder er det eksportert ca 3,7 millioner biler – noe som innebærer en svikt på 8% i forhold til 2017. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at hovedbildet i artikkelen er et illustrasjonsbilde for «tysk bilproduksjon». Dette er fra produksjonen av Porsche Macan, og denne bilprodusenten har svært gode salgstall så langt i 2018.