Hele 51 prosent av de som tar teoretisk prøve til førerkort klasse B stryker. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) er bekymret over utviklingen.

Tekst: Jan Harry Svendsen, Foto: JHS/AMP

– Vi ser at færre og færre består teoretisk prøve og de siste fire årene har fallet vært dramatisk. Dette er en utvikling vi liker dårlig, sier Pål Andersen som er fagkonsulent i ATL. Han mener mye av problemet er at mange bare støtter seg på apper og velger lettvinte løsninger, fremfor å lese teorien, i et forsøk på å bestå teorien til klasse B.

Ferske tall fra Statens vegvesen viser at 62 prosent av alle som tok førerkort i 2015 bestod teorien, mens tallet for 2018 var 49 prosent. Det betyr at over halvparten av de som tok teorien i fjor strøk på prøven. Ikke siden 2011 har strykprosenten vært høyere og ser man tilbake til årtusenskiftet har bare fem år vært dårligere enn hva det var i fjoråret.

– Dette viser at elevene ikke lengre leser læreboken men heller velger lettvinte løsninger. Det er en tydelig trend og det bekymrer oss, men det er ikke vanskelig å forstå at mange velger denne løsningen når det ikke er noe krav om obligatorisk teoriundervisning, sier Andersen som legger til at mange trafikklærere opplever at elever som har bestått teorien har store vansker med å sette den ut i praksis når de sitter bak rattet.


Error: Your Requested widget " ajdg_grpwidgets-2" is not in the widget list.
 • [do_widget_area et_pb_widget_area_1]
  • [do_widget_area et_pb_widget_area_3]
   • [do_widget_area et_pb_widget_area_4]
    • [do_widget_area sidebar-1]
     • [do_widget id="search-3"]
     • [do_widget id="recent-posts-2"]
     • [do_widget id="tag_cloud-2"]
    • [do_widget_area sidebar-2]
     • [do_widget_area sidebar-3]
      • [do_widget_area sidebar-4]
       • [do_widget_area sidebar-5]
        • [do_widget_area sidebar-6]
         • [do_widget_area sidebar-7]
          • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
           • [do_widget id="ajdg_grpwidgets-2"]
           • [do_widget id="categories-2"]
          • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
           • [do_widget id="wp_related_posts_widget"]
           • [do_widget id="text-2"]

           

          – Det forteller oss at mange har bestått ved at de har mer eller mindre har lært seg svarene på teorispørsmålene. Da består de teorien, men de mangler kunnskapen og mister evnen til å sette teorien ut i praksis, sier han.

          Det kreves målrettet opplæring for at vi skal kunne fortsette den gledelige nedgangen i ulykker i Norge

          I 2018 tok 134 371 teoriprøven mot 134 752 i 2017. Helt siden 2000 har antallet som tar teorien på personbil vært økende og i 2018 har rundt 11 000 flere tatt teoriprøven enn hva som var tilfellet i 2016. Like mange er det ikke som kjører opp, men antallet holder seg stabilt. I 2018 arrangerte Statens vegvesen 94 055 oppkjøringer, mot 95 197 i 2017 og 97 843 i 2016.

          – Tallene fra Statens vegvesen som ATL nå har gjennomgått viser at det fortsatt er mange som tar førerkort i Norge. Vi ser ingen tegn på noen tilbakegang i antallet. Det vi ser, som er positivt, er at antallet som stryker på praktisk prøve er langt lavere enn hva som er tilfellet for teorien.

          Mange regler er kompliserte å forstå og anvende – ikke minst i forholdet mellom biler og syklister

          For i de siste årene har antallet som består praktisk prøve ligget mellom 72 og 75 prosent. – Det beviser at trafikkskolene gjør en god jobb. Samtidig viser dette langt på vei at selvstudium av teorien ikke er noen god ide. Skal man klare å redusere antall som stryker på teorien må man tilbake til tiden der elevene følger en teoriundervisning. De store forskjellene mellom de som stryker på oppkjøring og på praktisk prøve beviser med all tydelighet at man står langt bedre rustet når man følger et pedagogisk opplegg og ikke overlater til den enkelte elev å tilegne seg kunnskap, avslutter Andersen.