Facebookgruppen ”JA til miljø, NEI til økte bompenger” mobiliserte torsdag kveld til en aksjon på E18 fra Sandvika til Oslo sentrum for å uttrykke sin misnøye overfor de stadig økende bomavgiftene i Oslo. I spissen står Cecilie Lyngby

Tekst og foto: Sven Furuly

Protestgruppen, ledet av Cecilie Lyngby, arrangerte de første folkemøtene foran Stortinget i november 2017, men initiativet til en facebookgruppe kom allerede i mai 2017. Da ble planene om ytterligere økning i antall bommer kjent, og samtidig skulle systemet for pengeinnkreving endres for å gi enda større inntekter til det offentlige. ”Nok er nok”, mente Cecilie og hennes medspillere, som satte i gang arbeidet for å skape en folkereisning mot et bom-regime hun mener folk flest er i mot. På facebook finner vi nå vel 22 000 medlemmer, og med protestaksjonene i Stavanger og på Jæren friskt i minne, ble det mobilisert til en protestaksjon torsdag den 6. september for å vise Oslo-politikerne at heller ikke de har folket med seg i sine avgjørelser.

Engasjementet var stort, og bruk av varselblinkere og tuting skapte oppmerksomhet

Aksjonen, som hadde tillatelse fra Politiet, ble gjennomført av mellom 150 og 200 biler og motorsykler som kjørte i lav hastighet (20-30 km/t). Kolonnen gikk på E18 fra Sandvika til Bygdøylokket, og deretter til Sollie Plass og videre via Ring 1 til Oslo Spektrum. Gruppen hadde valgt et ”snilt” tidspunkt: Kl 18 har mye av trafikken lagt seg på E18, og gruppen var lojal til avtalen med Politiet. Alle skulle ligge i høyre kjørefelt og ikke hindre annen trafikk – hverken i venstre kjørefelt eller kollektivfeltet. Trafikken fløt OK, men forsinkelsene ble desto større inne i Oslo sentrum. Halvannen time etter aksjonsstart var det fortsatt tett kø ut til Frognerstranda og Skøyen.

Protestaksjonen hadde begrenset effekt på E18, men i Oslo sentrum ble køene lange

Vi spurte Cecilie Lyngby om hva som har fått henne til å gå på barrikadene og kjempe mot et vedtak som de fleste politiske partiene i Oslo står bak. Hun mener innkreving av bompenger rammer tilfeldig og skaper sosiale ulikheter. Politikerne bruker bompenger til en rekke andre formål enn utbygging og vedlikehold av veier. Bompenger er blitt en ”melkeku” der 85% av inntektene går til å løse helt andre oppgaver enn å gi bilistene bedre vilkår. At det hele gjøres i ”miljøets navn” er en skinnhellighet. Beregninger viser at det nye ”bom-regimet” kan gi inntil 4,5 milliarder kroner i årlige inntekter, og politikerne har allerede planer for hvordan disse skal brukes. ”Da kan det jo ikke være et reelt ønske om å begrense biltrafikken og bedre miljøet som ligger til grunn”, spør Cecilie Lyngby.

Fpu hadde hengt opp en banner ved Vækerø for å sympatisere med aksjonen

En ting er å forsøket på å få folk til å benytte kollektive transportmidler inne i Oslo sentrum, men folk er avhengig av mobilitet i sine nærområder. Bommer som hindrer tverrgående kjøring og passering over bygrensen til nabokommunene er helt urimelig, og rammer tilfeldig, sier Cecilie til Bilmagasinet. ”Og hvordan kan transportnæringen akseptere at de skal betale for å passere gjennom Oslo på en riksvei og betale for dette? Ikke fungerer Oslofjordtunnelen og en Ring 4 utenom Oslo ble skissert for flere tiår siden. Det eneste som skjer er at det blir krevet penger av biler som helst ikke ønsket å kjøre gjennom Oslo i det hele tatt. Med bomstasjoner som nå skal registrere begge veier – også ved bygrensene – hadde det vært en smal sak å ”nulle ut” registrert passeringsavgift på alle biler som kjører inn og ut av Oslo med få minutters mellomrom. Dette kunne vært et sted å begynne”, sier Cecilie Lyngby engasjert, og lover flere og større aksjoner i tiden fremover. Hun er for øvrig forespurt av aksjonsgruppene i Stavanger og Tønsberg om hun kunne tenke seg å fronte et nytt politisk ”mot bompenger” –parti i Oslo, og sier til Bilmagasinet at dette slett ikke er umulig.

 

 

Parolen er tydelig, men vi i Bilmagasinet forstår ikke helt hvilke tiltak som er tenkt iverksatt for å gi  den ønskede miljøeffekten – uten bompenger som et virkemiddel