Honda har nå satt i drift en offentlig ladestasjon i den tyske byen Offenbach. Ved hjelp av 940 V høyspenningsteknologi kan inntil fire kjøretøy med ulike kontakter lades samtidig.

Tekst: Sven Furuly, foto: Amp

Denne ladestasjonen ble satt i drift i slutten av mai, og er den første offentlige ladestasjonen i Tyskland som benytter 940 V høyspenningsteknologi, der inntil fire elbiler med ulike tilkoblingskontakter kan lades samtidig. Det store taket over ladestasjonen består av et stor antall solcellepaneler, og det er Hondas europeiske forsknings- og utviklingssenter i Bieber i Tyskland som har satt anlegget i drift.

Fire elbiler kan lades samtidig med en samlet ladeeffekt på 150 kilowatt til fordeling. Et dynamisk styringssystem sørger for at energien fordeles optimalt til de ladekontaktene som er i bruk. Det er gratis å lade, og de ulike kontaktene tilbyr også eiere av el-sykler og el-mopeder mulighet for hurtigladning. Ladestasjonen er et prosjekt der målet er å se på intelligent og effektiv utnyttelse av fornybare ressurser. Ladestrømmen kommer fra solcellepanelene på taket, og Honda benytter også anlegget for intern forskningsaktivitet med ”Elektromobilitet” som tema. Data for ladesykluser, fordeling mellom ulike kjøretøy-typer, tidspunkter, osv. blir registrert av Honda i forskningsøyemed.

Anlegget hører til et større forsknings- og utviklingsprosjekt som har fått navnet ”Smart Company”. Dette støttes – i likhet med mange andre elektromobilitet-prosjekter over hele Europa – av byen og regionen. I den neste fasen vil Honda også integrere en fyllestasjon for hydrogen på ladestasjonen. Også her spiller solcellepanelene en viktig rolle. Strømmen disse produserer benyttes til elektrolyseprosessen der hydrogen frigis og lagres på tanker. Denne ”Smart Hydrogen Station” har en kompakt oppbygning og så vel ladesøylene, som selve tankanlegget, forsynes med strøm produsert ved hjelp av fornybar energi. Anlegget har også mulighet for å sende strøm ut på det offentlige strømnettet, og dermed bidra til å stabilisere effekttopper i løpet av døgnet.

Honda ser for seg et nett av slike stasjoner for å kunne levere hydrogen til selskapets elektriske brenselcellebiler, der hydrogen er drivstoffet. Honda har en rekke prototyper i drift, og både Toyota og Hyundai nå har hydrogenbiler i serieproduksjon.