Selskapet Brønnøy Kalk A/S har inngått en intensjonsavtale med Volvo Trucks om å starte et prosjekt der seks selvgående lastebiler skal transportere og losse kalkstein helt automatisk.

Tekst: Sven Furuly, Foto: Amp

Avtalen med Brønnøy Kalk A/S er Volvo Trucks åpner for selskapets første kommersielle leveranse av selvkjørende lastebiler. Forsøk med automatisering og bruk av førerløse transportløsninger har pågått i lang tid, men avtalen med det norske gruveselskapet er et stort gjennombrudd.

Lastebilene skal kjøre en fem kilometer lang rute mellom gruven og knuseverket

Målet er at seks førerløse lastebiler skal ha en helt autonom funksjon og kjøre kalkstein over en strekning på fem kilometer. Transporten foregår for det meste gjennom tunneler som går fra selve gruven og knuseverket, der lasten skal tømmes.

Det er seks førerløse Volvo FH lastebiler som skal settes inn i automatisert drift

Helt autonome er lastebilene imidlertid ikke. Lastebilene vil styres utenfra av en erfaren yrkessjåfør som både følger med og kan gripe inn ved uregelmessigheter. Dermed handler det mer om fjernstyring enn ”selvkjørende” biler i den forstand at disse selv kan kjøre, innrette seg etter uforutsette hendelser, og gjøre valg for den videre kjøringen.

Målet er å øke drifssikkerheten, kapasiteten og lønnsomheten i Brønnøy Kalk A/S

Prosjektet er imidlertid grensesprengende både for Brønnøy Kalk A/S og Volvo Trucks. For gruveselskapet betyr dette lavere driftskostnader og økt effektivitet – to viktige parametere for at norsk industri skal forbli konkurransedyktig globalt. De første autonome lastebilene skal være operative i løpet av 2019.