Bilmerket er ukjent for nordmenn flest, men Chery er det hittil mest eksporterte kinesiske personbilmerket. Selskapet har nå startet oppbygningen av sitt Europakontor, og dette skal ligge i Tyskland.

Tekst: Sven Furuly, Foto: amp

Chery stilte for første gang på en europeisk bilutstilling i 2017, og det var på IAA i Frankfurt. Der kunngjorde Cherry at de hadde konkrete planer om å etablere seg i det europeiske markedet, og nå er tiden kommet til at de setter handling bak ordene. Det kinesiske selskapet har bestemt seg for at det europeiske hovedkontoret skal plasseres i Tyskland. Det nyetablerte selskapet Chery Europe GmbH er godt i gang med planleggingsarbeidet og byggingen av et hovedkontor som skal omfatte både en utviklingsavdeling og et designsenter.Det er allerede anskaffet arealer i Rhein-Main området, i en liten by som heter Raunheim, og oppstart vil være i januar 2019.

Denne designskissen av interiøret i Exeed ble vist på IAA i Frankfurt i 2017

Rekruttering av medarbeidere til forsknings-og utviklingssenteret er allerede i full gang, og målet er at mellom 30 og 50 medarbeidere skal være på plass innen utgangen av 2019. Ansvarlig for oppbygningen av Europa-avdelingen selskapets leder, tyske Jochen Tüting. Han har tidligere arbeidet 13 år for Ford, inntil han i 2013 gikk over til Chery. Også marketing- og salgsfunksjoner for de ulike europeiske landene vil bli tatt hånd om i Raunheim. Den første store oppgaven blir lansering av Modellen Exeed i 2020. Chery kommer til å konsentrere seg om elektro-mobilitet i Europa, og uttalelser i denne forbindelsen er tydelige. Styreformann Tongyue Yin har slått fast at ”høyst sannsynlig” vil den første modellen som lanseres i Europa være en elbil.

For et år siden presenterte Chery denne skissen av SUV’en Exeed. 

Den første bilen Chery lanserer i Europa vil være en elbil basert på Exeed

Rundt 30% av alle personbiler som eksporteres fra Kina kommer fra Chery. I årets åtte første måneder har selskapet produsert og solgt mer enn 462 000 biler, en økning på 13% i forhold til 2017. I fjoråret ble det eksportert 108 000 Chery biler, og hittil er det solgt til sammen 1,5 millioner Chery utenfor Kinas grenser. Vi er kjent med at flere norske importører er i samtaler med Chery, og de første nyhetene rundt dette kan vi forhåpentlig publisere i forbindelse med den internasjonale bilutstillingen i Paris i oktober.