Det mangler ikke på spådommer om forbrenningsmotorens snarlige død, og ikke minst er mange politikere aktivt opptatt med å ”helle bensin på bålet”. Få er imidlertid klar over at en metode som reduserer utslippet med 80% er under utvikling

Tekst: Sven Furuly, Foto: Porsche arkivbilder

Wendelin Wiedking er ingen ukjent person i bilbransjen, og når han har noe å fortelle kan det lønne seg å lytte. Da han inntok sjefsstolen hos Porsche i 1993 var selskapet i en stor økonomisk krise. Han iverksatte en omfattende omorganisering og fikk fart i utviklingen av to modeller som ble helt avgjørende for Porsches fremtid. Uten den rimeligere sportsbilen Boxster og SUV’en Cayenne, ville neppe bilfabrikken overlevd. Røde tall ble snudd til en formidabel suksess, og i dag setter Porsche jevnlig nye rekorder – både når det gjelder produksjon og inntjening – nærmere ti år etter at han forlot selskapet .

Lavere forbruk og utslipp er helt avgjørende for at forbrenningsmotorene skal ha en fremtid, hevder politikere og miljøforkjempere, og setter bilbransjen under et stort press. Konsekvensen av en omfattende opptrapping av batteriproduksjon til elbiler, eller bærekraftige løsninger for produksjon av hydrogen mangler mange grunnleggende utredninger, men hylles som fremtidens ”drivstoffer” i bilene. Samtidig har bilprodusenten Volkswagen publisert at utviklingen av den siste generasjon forbrenningsmotorer drevet av diesel, tar til i 2026. Dette blir møtt med applaus av mange, men få skjønner at dette likevel innebærer produksjon og bruk av forbrenningsmotorer i kanskje 10-15 år etter 2026, uansett hvor mye man ønsker en elektrisfisering av bilparken.

Under Wiedekings ledelse ble Porsche Cayenne lansert – og staret den store veksten til bilprodusenten

Den tidligere toppsjefen i Porsche er en av flere tunge investorer i et tysk selskap som forsker på teknologi som kan gi forbrenningsmotoren et helt nytt liv. Det er Automotive News som har publisert informasjon om selskapet MWI, der Wiedeking sammen med en liten gruppe private investorer står bak 20% av aksjekapitalen. Bokstavene er en forkortelse for Micro Wave Ignition, og beskriver temmelig nøyaktig hva forskningsprosjektet fokuserer på. Gjennom å benytte pulserende mikrobølger til å antenne drivstoffet, fremfor tradisjonelle tennplugger, hevder selskapet at de kan redusere forbruket av bensin og diesel med hele 30%. Samtidig foregår forbrenningen ved en lavere temperatur, og dette gjør at utslippet reduseres med inntil 80%

Oppfinnelsen til MWI kan implementeres i dagens motorer og redusere utslippet med inntil 80%

Det geniale med systemet er at det kan integreres i dagens motorer uten at gjennomgripende endringer er nødvendig. Flere bilprodusenter arbeider med nye motorkonstruksjoner parallelt med utvikling av hybride- og elektriske drivlinjer for å møte morgendagens utslippskrav. Med MWI’s oppfinnelser kan forbrenningsmotorens rolle som drivkilde få en fornyet lederposisjon. I følge informerte kilder er selskapet i samtaler med store bilprodusenter i Sør-Korea og Kina for å hente inn kapital og styrke til å markedsføre den tekniske løsningen. Wiedeking er selv overbevist om at dette er en oppfinnelse som kan endre rollefordelingen mellom batteridrift, brenselceller og forbrenningsmotorer i årene fremover, og har et stort markedspotensial. Selskapet, som er lokalisert i den lille byen Empingen i Schwarzwald syd i Tyskland, ledes av grunnleggerne og entreprenørene Armin og Volker Gallaz, som også sitter med en kontrollerende aksjepost.