Vi har tidligere hørt om ”Hyperloop”, men er det å sende Tesla elbiler autonomt gjennom underjordiske tunneler, slik Elon Musk tenker, en realistisk vei å gå?

Tekst: Jens Meiners og Sven Furuly, Foto: Amp & Heisenberg Media

Nok et prosjekt fra milliardæren og ”jet-set’en” Elon Musk, som etter sigende fortsatt arbeider opp mot 120 timer i uken, og som skal forandre verden, er satt ut i live. Hans selskap ”The Boring Company” har en visjon om å grave tunneler i bakken og plassere et sylinderformet vakumm-rør som skal være i stand til å skyte gjenstander mellom to punkter med en hastighet på 1000 km/t. En av Musks visjoner er å kunne transportere mennesker mellom østkystbyene New York og Washington DC på bare 29 minutter.

I tillegg til dette prosjektet, som har fått betegnelsen ”Hyperloop” og byr på en rekke utfordringer når det gjelder sikkerhet, og av mange eksperter sett på som umulig å bygge, har han skapt en annen og mye enklere ”loop”. I dette prosjektet er ideen om vakuum forlatt, og transporten skal foregå i passasjerens egen bil, eller i spesialkonstruerte ”sleder” med plass til mellom 8 og 15 personer. Fordelen er åpenbar: En tunnel uten vakuum lar seg raskt grave ut og ferdigstilles, og så vel media som investorer blir beskjeftiget med et nytt prosjekt som skaper PR.

Det har tatt et år og en kostnad på 10 milloner dollar å bygge den 1,8 km lange tunnelen

For noen få dager siden inviterte ”The Boring Company” – for øvrig et interessant navn på selskapet, ettersom det betyr både ”å grave” og ”å kjede seg”, til en prøvetur i byen Hawthorne i California 18. desember. Det har ikke manglet på luftige visjoner og attraktive tegninger av konseptet: Midt i veien skulle et kjørefelt lede biler ned til et underjordisk rør for å kunne suse uhindret videre. Man tenkte seg til og med at huseiere skulle grave et hull i tilknytning til sin private garasje for å kunne tilknytte seg Musk’s geniale transportsystem.

Den som hadde forventet at biler skulle bevege seg med utrolige hastigheter, fikk erfare noe ganske annet ved den spesielle demonstrasjonen. Musk presenterte en Tesla Model X som nærmest var utstyrt med ”støttehjul” i form av avstandsstykker som sørget for å holde bilen i korrekt posisjon inne i tunnel-løpet. Prislappen på dette utstyret er bare noen få hundre dollar, og Musk vil tilby dette utstyret til ”enhver autonom bil” som ønsker å benytte transportsystemet.

Målet er at bilen skal bevege seg i opp mot 250 km/t i tunnelen, men det ble bare 65 km/t

På forhånd var det antydet at bilen skulle bevege seg gjennom tunnelen med en hastighet i området 200 – 250 km/t. Realiteten ble noe ganske annet: Testbilen humpet seg fremover gjennom den vel 1,8 kilometer lange tunnelen med en hastighet på knappe 65 km/t. Selve tunnelen hadde Tesla-selskapet gravd ut ved hjelp av en brukt tunnelboremaskin. Mot slutten av denne underlige jomfruturen ble hastigheten til og med redusert ytterligere, og den siste delen av reisen forgikk i en hastighet på knappe 40 km/t. Ved hjelp av en futuristiske lyseffekter ble det skapt en visuell fremtidsvisjon over prosjektet som mange stiller spørsmål ved realismen i.

Musk har tildigere presentert idéen om sleder i tunnelen – med plass til inntil 15 personer

Elon Musk ser for seg at det kan etableres et nett av slike tunneler i hele Los Angeles regionen for å avhjelpe trafikkproblemene i dette folketette området. En ankepunkt er naturligvis at en enkelt bil transporterer få passasjerer, sammenliknet med en tunnelbanevogn. Til dette kommenterer The Boring Company at det unike er den autonome fremføringen av bilen direkte fra punkt A til B, fremfor et kollektivt transportmiddel som stopper ”hundrevis” av ganger.

Det innovative selskapet og de luftige idéene mottar ingen offentlig støtte. -The Boring Company er et privateid selskap, og alle prosjekter finansieres ved hjelp av egenkapital – kunngjør selskapet stolt. Og akkurat dette er jo godt nytt for skattebetalerne, for det blir sjelden billig når staten setter gang større tunnelprosjekter. Det sies at den korte tunnelen, som det har tatt et år å bygge, har en kostnad på 10 millioner dollar.

For Elon Musk handler det om å utfordre det etablerte og se på nye teknologi-muligheter

Kanskje kan Musk komme til å revidere tanken om privatfinanisering. Som kjent er det gründer-rollen og de teknologiske utfordringene som er hans drivkraft. Det er imidlertid ikke uvanlig at andre forøker å speile seg i glansen, og når dette også omfatter folkevalgte politikere skal man kanskje følge litt med. Rahm Emunuel, Demokratenes borgermester i byen Chicago, ønsker å engasjere The Boring Company til å bygge en ”Loop-strekning” fra byens sentrum til flyplassen O`Hare, en svært trafikktett distanse på 29 km. Også i Europa er det politikere som har uttalt interesse for Musks prosjekter, selv om prisene for bygging av slike tunneler kan innebære milliardkostnader

Det er ingen tvil om at bilmerket Tesla har snudd verden på hodet, og med SpaceX -prosjektet har han vist muskler og tilbakevist kritiske røster. Det er fortsatt en lang vei å gå med ”Hyperloop”, og flere amerikanske medier spør seg om en ”tunnel-demonstrasjon” som den vi så den 18. desember er særlig formålstjenlig for Musk. I flere medier ble prosjektet rett og slett gjort narr av, samtidig som flere av tilskuerne til jomfruturen spurte seg selv om dette simpelthen bare var et spill for galleriet. Elon Musk slutter aldri å forundre…