Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie om bærekraft. Norske forbrukere mener Volvo er det mest bærekraftige bilmerket, som også forbindes med høy sikkerhet.

Tekst: Sven Furuly, Foto: Volvo Cars

Studier og analyser er blitt stadig viktigere for å forstå konsumentenes oppfatning av ulike merkevarer og hvilke anstrengelser de gjør for å møte fremtiden. Strengere miljøkrav kombinert med en økende bevissthet gjør det stadig mer utfordrende å tilby produkter som kombinerer bærekraft i både produksjon og livsløp. Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie om bærekraft og studien har vært gjennomført årlig i Norge siden 2013. I 2022-studien rangerte forbrukerne 265 merkevarer i 25 bransjer på hvordan de oppfattet at merkene presterer innenfor de 17 globale bærekraftsmålene.

Rita Kristin Broch, Daglig leder i Volvo Norge, er godt fornøyd med publikums vurdering av bilmerket.

I 2022 kom Volvo på førsteplass i kåringen, etterfulgt av Tesla og Toyota på henholdsvis andre- og tredjeplass. Året før, i 2021, endte Volvo på tredjeplass i undersøkelsen, mens merket i år overtar posisjonen som Norges mest bærekraftige bilmerke. Rapporten viser imidlertid at bilbransjen har en lang vei å gå på vei mot omdømmetoppen. Blant de 25 bransjene som omfattes av undersøkelsen ligger bilbransjen (med Volvo på topp) på en attende-plass. Brutt ned på respondentenes vurdering av omdømmet til de 265 merkevarene plasserer Volvo seg på plass 61. Anerkjente bilmerker som Ford og Volkswagen plasserer seg på henholdsvis plass 154 og 162.

Volvo Cars Torslanda i Gøteborg var den første av selskapets fabrikker som oppnådde å bli CO2-nøytral.

Blant bilmerkene kommer Mitsubishi aller dårligst ut, rangert til plass 218 i totalen. For bransjen bør dette være et tankekors. Dette merket har i en årrekke profilert seg som et «miljøvennlig» bilmerke der plug-in hybridteknologien har vært det bærende i kommunikasjonen. Har ikke denne kommunikasjonen nådd ut til norske forbrukere, eller vurderes ikke denne teknologien som bærekraftig? Rent avgiftsmessig har også norske myndigheter valgt å redusere de avgiftsfordelene denne drivlinje-teknologien har hatt. Volvo benytter også i stor grad denne drivlinje-teknologien, så her åpnes det for spennende og dypere analyser av publikums inntrykk av de ulike bilmerkene.

Den batteri-elektriske C40 Recharge, produsert i Genk, er en viktig bidragsyter til gjennomføring av det elektriske skiftet.

Volvo har på sin side kommunisert tydelig at selskapet arbeider for en overgang til elektrifisering av hele bilparken. Volvo Cars satt i fjor fart på elektrifiseringssatsing og Volvo skal bli en ren elbilprodusent i 2030. Alle bilene Volvo selger i Norge i dag er ladbare og selskapet sikter mot å kun selge elbiler i Norge innen 2025. Dette er i og for seg ingen visjon Volvo er alene om – det er et krav fra norske myndigheter. Volvo Cars’ overgang til å bli helelektrisk er en del av selskapets klimaplan, der selskapet jobber for å redusere karbonavtrykket per bil gjennom konkrete tiltak. Undersøkelsen etterlater et inntrykk av at Volvo Cars har vært dyktige til å kommunisere sin strategi til norske forbrukere.

Gjennom bruk av karbonfritt stål bidrar Volvo til en sterk reduksjon av CO2-utslippet knyttet til bilproduksjon.

Volvo har besluttet å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent pr bil mellom 2018 og 2025. I tillegg jobber Volvo for å redusere Co2-utslippet i den globale leverandørkjeden med 25 prosent innen 2025. Innen 2025 skal andelen resirkulert plast som brukes i nye Volvo-biler være på 25 prosent, samt at karbonutslippet som genereres av selskapets øvrige operasjoner, eksempelvis gjennom produksjon og logistikk, reduseres med 25 prosent. Vi skal heller ikke undervurdere Volvos visjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i en ny Volvo. Dette engasjement for å redde liv har blitt ført videre fra generasjon til generasjon i Volvo helt siden selskapet ble stiftet i 1927. I norske forbrukeres øyne oppfattes Volvo som en sikker bil.

Volvo har til alle tider hatt et sterkt fokus på sikkerhet, og dette er også et viktig bidrag til merkets solide omdømme.

Hvem er så selskapene med det aller beste omdømmet i Norge i 2022? Listen, basert på intervju av 11 600 nordmenn i alderen 16-75 år, har selskapet finn.no på en førsteplass. På plassene to til fem finner vi IKEA, Q-Meieriene, Tine og Coop. Energiselskapene, enten det dreier seg om leverandører av fossilt drivstoff eller strøm, havner langt ned på omdømme-listen. Særlig har strømleverandørene falt fra 2021 til 2022. Tre av disse, Agder Energi, Fjordkraft og NorgesEnergi er blant de 10 selskapene i undersøkelsen som har hatt det største omdømme-tapet.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev