I en landsdekkende undersøkelse svarer 9 av 10 spurte at de mener unge bilførere bør tilbys sikkerhetskurs på lukket bane for å bli tryggere sjåfører.

Tekst:  Sven Furuly, Foto: Conti og Sven Furuly

Undersøkelsen er interessant, men avslører samtidig et underlig paradoks. De spurte er klare i sitt syn på at unge bilførere bør få prøve seg på bane, men langt færre ønsker selv å benytte et slikt tilbud. Bare 3 av 10 intervjuede ønsker å delta på et slikt kurs selv. Det er Infact som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Continental Dekk Norge. 91,2% av alle menn og 91,7% av alle kvinner mener det er en god ide å tilby unge bilførere et sikkerhetskurs på lukket bane. Men når de får spørsmålet om de selv kunne tenke seg å delta på et sikkerhetskurs på lukket bane, svarer kun 31,7% av de ønsker dette. I den yngste aldersgruppen med bil, for de mellom 18 og 29 år, svarer 35,8% av de kunne tenke seg å delta på et slikt kurs, mens 41,7% i aldersgruppen 30-44 år er interessert i å delta selv.

Ungdom fikk prøve seg bak rattet på en Porsche 911 under den store Porsche Festivalen som ble arrangert på Rudskogen racerbane høsten 2018 og 2019. Tiltaket ble en stor suksess. 

Kjøreopplæringen i Norge er generelt sett god, mener Knud Knudsen, som er produktsjef i Continental Dekk Norge. Samtidig hevder han at norske bilførere kunne blitt enda tryggere og sikrere førere gjennom å prøve sine ferdigheter på en lukket bane. Ved hjelp av vanningsanlegg er det mulig å gjenskape situasjoner der bilen mister veigrepet, gi trening i sikker gjennomføring av en unnamanøver, samt gi førere i alle aldre praktisk forståelse av hvordan bilen oppfører seg i høye hastigheter på en tørr bane. Knudsen mener at undersøkelsen gir et tallmateriale som bør interessere myndighetene, og tror at det er lite kunnskap blant folk flest om hva prisen for et kjørekurs er. – Når over 90 prosent mener det en god idé å tilby kurs, men kun 30 prosent ønsker å delta på et slikt kurs selv, så tror jeg det sier noe om at mange tror det er komplisert og dyrt å delta på et slikt kurs.

Køene var lange og billettene få, men de ungdommene som fikk prøve seg bak rattet på en bane fikk en uforglemmelig opplevelse. Porsche Club Norge holder regelmessig kjørekurs på banen.

Det finnes ulike tilbud om å kjøre på lukket bane med sin egen bil flere steder i Norge, organisert av både bilistorganisasjoner og dekkleverandører som Continental. Det er også en rekke bilklubber som organiserer kjørekurs og sikkerhetstrening på baner over hele Norge.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev