Den nye generasjon Qashqai blir Nissans første modell bygget i Europa med utstrakt bruk av lettvekt aluminiumspaneler. Dette bidrar til lavere forbruk og et gunstigere klima-avtrykk

Tekst: Sven Furuly, Foto: Cision

Det er investert mer enn 600 millioner kroner (52 millioner pund) i den nye aluminiumsproduksjon ved Nissans fabrikk i Sunderland. Dermed blir den nye generasjon Qashqai Nissans første modell bygget i Europa med utstrakt bruk av lettvekt aluminiumspaneler. Både panser, dører og frontfangere er produsert av aluminiumslegering. Dette gjør Qashqais karosseri 60 kg lettere enn forgjengeren. Bruk av aluminium gir i tillegg til redusert vekt også mulighet for å endre utformingen av mange strukturelle deler i konstruksjonen. Dette gir fysisk rom for mer teknologi, inkludert Qashqais elektrifiserte drivlinje.

Det er store tall som kommer til syne når Nissan offentliggjør investeringene som er gjort ved fabrikken i Storbritannia. Disse omfatter en rekke grep som er gjort for å gå over til bruk av aluminium i bilproduksjonen. De 600 millioner kronene som er investert inkluderer både den andre ekstra store «stanse-linjen» som ble lansert i fjor, og «syklonen», et gjenvinningsanlegg som skiller ut og presser uønsket metallskrap ut med en fart på 150 km/t. Anlegget tar effektivt unna mer enn syv tonn metall i timen. Dette sikrer mindre avfall og en grønnere produksjonsprosess. Etter hvert som panser og dører blir presset eller stanset ut, blir skrapmaterialet makulert og trukket ut, slik at aluminiumet av god kvalitet holdes atskilt.

Denne separasjonen sikrer at Nissan kan returnere ferdig sortert metallavfall til leverandørene. Disse gjør deretter det separerte aluminiumskrotet om til aluminiumslegeringsplater og leverer dette til Nissan for bruk i ny produksjon. Gjenvinning av skrap-aluminium reduserere avfallsmengden og CO2-utslippet, som igjen bidrar til å nå målet Nissan har satt seg om å oppnå karbonnøytralitet i hele selskapets virksomhet og livssyklusen til produktene innen 2050.

Den nye avanserte CMF-C plattformen skal benyttes til å bære flere av konsernets modeller. Bruk av aluminium, høyfast stål og kompositt-materialer er viktige bidrag for å redusere vekt og forbruk.

Alan Johnson, visepresident for produksjon i Nissan Sunderland, forteller til Bilmagasinet at selskapet fortsetter å finne måter for å gjøre både bilene og produksjonsprosessen mer bærekraftig, og bruken av lett aluminium i den nye Qashqai er et godt eksempel. Nissan vil fortsette å forbedre effektiviteten og bærekraften i produksjonsvirksomheten, og Sunderland vil spille en nøkkelrolle i å møte selskapets forpliktelse til karbonnøytralitet.

Resirkulering av aluminium sparer mer enn 90% av energien som trengs for å skape en tilsvarende mengde råvarer. Som en del av Nissans innsats for å oppnå karbonnøytralitet, vil alle helt nye Nissan-modeller som tilbys i viktige markeder bli elektrifisert. Nissan kunngjorde nylig planer om en større utvidelse av fornybar energiproduksjon i Sunderland med en foreslått 20MW utvidelse av solcelle-paneler. Det forventes at utvidelsen på 37 000 paneler blir godkjent, og det vil resultere i at 20% av anleggets energi kommer fra fornybare produkter på stedet, noe som er nok til å bygge hver eneste nullutslipps Nissan LEAF som selges i Europa.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev