Behovet for ladestasjoner vil øke dramatisk i årene fremover, men langt fra alle elbileiere har privat lademulighet tilknyttet boligen. Tyskland viser hvordan dette enkelt kan løses – men da nytter det ikke å fjerne alle offentlige P-plasser i storbyer som i Oslo

Tekst: Sven Furuly, Foto: Ubi

Det spiller ingen rolle om du kjører en Tesla Model X eller en liten Mitsubishi iMiEV. Elbilen trenger et godt utbygd nett av ladestasjoner for å pensjonere fossilbilene for godt. Tesla har gjort et fantastisk stykke arbeid med etableringen av tusenvis av Superchargere globalt, og med nye aktører som f.eks Ionity er det blitt fart i utbygging av effektsterke hurtigladere som er åpne for alle elbil-eiere. Likevel er det ikke til å underslå at det beste utgangspunktet for daglig bruk av en elbil er å starte med fulladet batteri hver morgen.


Error: Your Requested widget " ajdg_grpwidgets-2" is not in the widget list.
 • [do_widget_area et_pb_widget_area_1]
  • [do_widget_area et_pb_widget_area_3]
   • [do_widget_area et_pb_widget_area_4]
    • [do_widget_area sidebar-1]
     • [do_widget id="search-3"]
     • [do_widget id="recent-posts-2"]
     • [do_widget id="tag_cloud-2"]
    • [do_widget_area sidebar-2]
     • [do_widget_area sidebar-3]
      • [do_widget_area sidebar-4]
       • [do_widget_area sidebar-5]
        • [do_widget_area sidebar-6]
         • [do_widget_area sidebar-7]
          • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
           • [do_widget id="ajdg_grpwidgets-2"]
           • [do_widget id="categories-2"]
          • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
           • [do_widget id="wp_related_posts_widget"]
           • [do_widget id="text-2"]

           

          For elbil-eiere med enebolig, eller parkering i sameier der det i felleskap er etablert gode lademuligheter, er det lett å konvertere til en nullutslippsbil, men for folk som er avhengige av offentlige destinasjonsladere eller hurtigladere er det ikke like greit. Tyskland ligger langt etter Norge når det gjelder innfasing av elbiler, og nettopp en av forklaringene er tilgang til ladning for folk flest. Med en personbilpark på 47 millioner biler, vil det kreves betydelige investeringer i lademuligheter, og det sier seg nesten selv at det vil være en nærmest umulig oppgave å ha hurtigladere nok til å holde et så stort antall biler i drift – om alle er batteri-elektriske.

          Berlin har igangsatt et interessant prosjekt som kan revolusjonere elbil-ladningen. Gjennom å benytte gatebelysningen kan det raskt og ukomplisert bygges ut et omfattende nett av ladestasjoner i bykjerner, forsteder og rene boligområder. Systemet, som har fått navnet ”ubitricity” består av en fysisk og en digital del. Gjennom å utnytte det kabelnettet som i dag forsyner all gatebelysning med strøm – der lampene i økende grad benytter energibesparende LED-pærer – kan kommunene raskt etablere et stort antall ladestasjoner. Den digitale delen består av ”smart” ladekabel som selv rapporterer forbruk og eventuelt tid. Dette skaper grunnlag for fakturering av medgått strøm og eventuell parkeringstid.

          Forsøk med 240 V lading fra modifiserte lyktestolper pågår nå i stor stil i både tyske og britiske storbyer

          Gjennom et slikt system vil storbyer lettere kunne nå sine klimamål uten tunge investeringer i å bygge opp en ny infrastruktur. Systemet er møtt med stor politisk interesse i Tyskland, og har også tiltrukket seg bilbransjens interesse. Honda, som kommer med sin første elbil i 2020, investerte allerede i mars i år 20 millioner euro i selskapet, der også en tung industrigigant som Siemens er blant de store aksjonærene. Mulighetene er også åpne i forhold til å kunne benytte elbiler til å stabilisere strømnettet i en kritisk situasjon – fordi en tilkoblet elbil vil også kunne levere strøm til det offentlige. Hittil er det bare Chademo-kontakten som er godkjent for to-veis transport av strøm i Tyskland.

          Den digitale kommunikasjonsboksen på bilens ladekabel måler forbruk og overfører data som faktureres

          Systemet er også under utprøving i flere britisk byer. Er dette en løsning som med hell også kan implementeres i Norge? Vi tror svaret er ja, men det krever en klar politisk horisont og vilje til gjennomføring. Redusert utslipp er et ønske fra alle norske politikere, og alle mener nullutslippsbiler er veien å gå. Vi produserer strøm nok i Norge til å gjennomføre et skifte til elbiler, men for flere politiske partier er ikke dette nok. Partier på venstresiden, som MDG, Rødt, SV og Venstre ønsker en betydelig reduksjon av privatbilismen i Norge. Det søker de å oppnå gjennom å både avgiftsbelegge kjøring i storbyer og samtidig gjøre det vanskelig å benytte privatbiler i byene. Restriksjoner i gjennomkjøring, struping av antall kjørefelt og redusert antall offentlige parkeringsplasser er virkemidler som tas i bruk. Samtidig ser vi også at boligområder i byenes forsteder får parkeringsregulerende tiltak vi aldri har sett i Norge tidligere.

          En mer troverdig politikk mot et fossilfritt bilsalg i Norge vil være tiltak som dette – ikke fjerne P-plasser

          Gjennom fjerning av parkeringsplasser lukker dermed norske politikere for denne glimrende tyske muligheten til å lade nullutslippsbiler både ved arbeidsplasser og ved parkering på offentlige områder i nærheten av hjemmet. Slike enkle løsninger kan gjøre det aktuelt for flere nordmenn å ta det endelige skrittet over fra fossilbil til elbil. Kanskje er tiden inne til å spørre om opprøret mot bompenger egentlig handler om noe helt annet. En stor andel av disse inntektene går til opprusting av kollektivtransporten, og da er det et tveegget sverd at bilene ønskes ut av byene, men avgiftene er nødvendige for å opprettholde inntektene. Alle lovpriser nullutslippsbilene, og det er klart at disse også må bidra til fellesskapet, men er dette nok for venstresiden i norsk politikk? Sannheten er at det ligger et underliggende ønske om å fjerne den almene retten til å kunne ha en privatbil i Norge. Dette kommer dessverre alt for dårlig frem i mediebildet, men er ikke vanskelig å forstå når man leser flere av de ulike partiprogrammene.