Jaguar Land Rover gruppen utvikler nå en Defender prototyp som er utstyrt med en hydrogendrevet brenselcelle. Kjøretøyet skal settes inn i et omfattende testprogram.

Tekst: Sven Furuly, Foto: Amp/net

Allerede mot slutten av året skal det første eksemplaret av en hydrogendreven Land Rover Defender rulle rundt i Storbritannia. Målet er teste ut egenskapene til brenselcellen i forhold til bilens allerede legendariske offroad-egenskaper og drivstofforbruket. Ambisjonene bak dette prosjektet er høye, og vidtrekkende inn i fremtiden. Selskapets strategi har fått navnet «Reimagine» og har som mål å redusere utslippene fra bilens eksosanlegg til null innen år 2036. Samtidig gjøres det en rekke tiltak for å også redusere CO2-utslippet fra produksjon, fabrikkanleggene og leverandørleddene til null – innen 2039.

For en bilmodell som Land Rover Defender vil mye av testene med en elektrisk drivlinje basert på hydrogen og brenselceller være knyttet til offroad-egenskapene og holdbarhet over tid.

Norske bilkjøpere har gjennom flere år kunnet kjøpe nullutslippsbiler drevet av hydrogen fra både Hyundai og Toyota. Mangel på infrastruktur for distribusjon og fylling av hydrogen i Norge, har imidlertid gjort brenselcellebiler uaktuelle for folk flest. Tallene fra det Internasjonale Energibyrået OECD forteller imidlertid en helt annen historie. Siden 2018 er antallet brenselcellebiler nesten fordoblet. Antall fyllestasjoner har økt med over 20 prosent i løpet av den samme tidsperioden. Den globale interesseorganisasjonen Initiative Hydrogen Council har publisert en prognose som anslår at det vil rulle 10 millioner brenselcellebiler på verdens veinett i 2030. Til å betjene disse kjøretøyene er det anslått at det samtidig vil være et globalt nett på 10 000 hydrogen-fyllestasjoner.

Denne prinsippskissen viser hvordan drivlinjen til en hydrogendrevet brenselcelle er utformet. Den minner mye om en tradisjonell bensin/diesel løsning, men er helt utslippsfri.

I prinsippet er drivlinjen i en brenselcellebil praktisk talt den samme som vi finner i dagens elbiler. Den store forskjellen er at batteriene er erstattet av en brenselcelle som produserer elektrisk energi fra hydrogen. Brenselcelle-stacket er plassert der vi finner forbrenningsmotoren (bensin eller diesel) i en tradisjonelt utformet bil, og en gassbeholder med 5-7 kg hydrogen erstatter den tradisjonelle tanken for flytende drivstoff. Sammenliknet med batteridrift er fordelene flere: kjøretøyets vekt blir mye lavere og fylling av hydrogen tar omtrent den samme tiden som det tar å fylle bensin eller diesel.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev