Det er ikke bare klassiske Porsche-modeller, men alle nye biler drevet av bensinmotorer, som kan benytte syntetisk drivstoff produsert av CO2 og strøm gjennom en elektrolyse. Er dette smartere enn å fase inn batteri-elektriske biler i stor skala? Ja, mener tyske forbrukere!

Tekst: Sven Furuly, Foto: Autoren-Union, Porsche, Audi, Mazda

I jakten på å finne løsninger der bilkjøring blir utslippsfri, har Norge nå i en årrekke sett på batteridrevne elektriske biler som den beste løsningen. Stimulert av momsfrihet, ingen importavgifter og flere gunstige incentiver har salgsandelen av nye elbiler vokst til ca 55 % ved inngangen til fjerde kvartal i 2021. Nordmenn trykker elbilen til sitt bryst, og ingen andre europeiske land har en elbil-andel som kommer opp mot Norge. Ser vi på personbilbestanden i Norge er nå nærmere 15% av disse helt elektriske. Målt i antall solgte elbiler, er det imidlertid Tyskland som er det suverent største elbilmarkedet i Europa.

Til tross for en kraftig økning av elbil-salget i Tyskland vil det ta mange år før andelen av nybilsalget kommer opp på et tilsvarende nivå som i Norge. I motsetning til å Norge har det blusset opp en kraftig debatt om hvor bærekraftig det er å kaste vrak på millioner av velfungerende biler med forbrenningsmotorer, til fordel for en ensidig implementering av batteri-elektriske biler. Et resultat av debatten, som har pågått gjennom flere år, er en fornyet interesse for brenselceller. Det er gått 20 år siden vi i Bilmagasinet kjørte velfungerende hydrogendrevne brenselcellebiler fra Daimler Benz, men det var utvilsomt alt for tidlig i forhold til en opinion for nullutslipp og et grønt skifte.

Lastebiler fra Mercedes-Benz og Scania utstyrt med hydrogendrevne brenselceller testes nå på tyske motorveier.

De senere år er det gjort store investeringer i utvikling av bedre (sikrere og rimeligere) brenselceller til ulike kjøretøy-formål. Lokomotiver og lastebiler er under testkjøring, og både Mercedes-Benz og Scania har startet produksjon av lastebilmotorer basert på hydrogendrevne brenselceller. Tyske myndigheter bidrar tungt, og om kort tid vil det være et betydelig Autobahn-nett med hydrogen fyllestasjoner for tungtransporten. Det hersker imidlertid fortsatt skepsis til storskala bruk av hydrogen i personbiler, og selv om aktører som Hyundai og Toyota har tilbudt slike biler i flere år allerede, mangler mesteparten av den infrastrukturen som skal til for å gjøre hydrogendrevne personbiler til et reelt valg.

Audi kjører flere tester for bruk av syntetisk drivstoff i forbrenningsmotorer sammen med et fransk kjemikonsern.

Det finnes imidlertid nok en valgmulighet, og det er de syntetiske, klimanøytrale, drivstoffene som går under navnet ”e-fuels”. En stor tysk undersøkelse, gjennomført av UNITI, en interessegruppe for deler av tysk mineralolje-industri, avdekker en interessant mening blant tyske forbrukere. Brorparten av de spurte vil foretrekke dagens biler med en forbrenningsmotor drevet av et klimanøytralt drivstoff, fremfor en batterielektrisk bil. Samtidig går et flertall i befolkningen i mot et vedtak om å forby kjøretøy med forbrenningsmotor og kun tillate batterielektriske biler.

Bruk av syntetisk drivstoff i racing er en del av den lange prosessen det tar å utprøve alle drivstoffets egenskaper

Undersøkelsen slår fast at når forbrukerne får informasjon om at det er mulig å skape syntetiske miljøvennlige drivstoffer som benytter allerede avgitt karbondioksid (CO2) fra f.eks bensin, diesel, parafin, kull, eller fanget direkte fra luften, i en strøm-drevet elektrolyse-prosess, blir de positive. Majoriteten av de spurte stiller seg positive til at slike ”e-fuels” blir lansert på markedet. Hele 79% av de intervjuede stilte seg positive til å benytte et slikt drivstoff om det var tilgjengelig. I forhold til å velge mellom en bil med forbrenningsmotor med et klimanøytralt syntetisk drivstoff, eller en batteridrevet elbil, svarte 58% av de spurte at de ville foretrekke forbrenningsmotoren.

Mange store globale bilprodusenter, som Mazda, tester også e-fuel samtidig som de utvikler nye batteri-elbiler.

Hele 88% av de intervjuede mener at den tyske regjeringen må se på alle mulige tekniske løsninger for at utslippene fra vegtrafikken blir redusert – og landets klimamål oppnås. En ensidig satsning på kun batteri-elektriske biler er feil. Hele 64 % av den tyske befolkningen stiller seg avvisende til et forbud mot forbrenningsmotorer i et kort- eller mellomlangt tidsperspektiv. Flott, tenker du kanskje, og ser frem til å fortsette å kjøre din gamle klassiker i uendelig tid. Ulempen er bare at netto utnyttelse av den brukte strømmen blir lavere (lavere virkningsgrad) ved produksjon av syntetiske drivstoffer enn ved å bruke strømmen direkte til ladning av elbilbatterier. Hvorfor det er slik, kan du lese i en ny artikkel Bilmagasinet skal publisere over dette temaet om kort tid.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev