Et stadig økende antall elbiler som skal dele offentlige hurtigladere i fremtiden krever nye og smarte løsninger. Hyundai holder på å utvikle et automatisk parkerings-system og kabelfri hurtigladning for kommende Kia- og Hyundai elbiler

Tekst: Sven Furuly, Foto: Amp

Trengselen ved mange hurtigladestasjoner begynner mange steder å bli merkbar, og hyggeligere blir det ikke når man stadig opplever at noen prøver å snike i køen. En ting er å sitte i bilen i 10 minutter for å få påfyll til å kjøre de siste milene hjem, men det er noe ganske annet å sitte tålmodig å vente i ladekø mens flere andre fyller på sine batterier. Forlater du bilen og det blir ledig plass, er det jo fritt frem for den som står nærmest, og jeg har også selv vært vitne til folk som sniker i køen når jeg selv har sittet i min Hyundai Ioniq og ventet på tur.


Error: Your Requested widget " ajdg_grpwidgets-2" is not in the widget list.
 • [do_widget_area et_pb_widget_area_1]
  • [do_widget_area et_pb_widget_area_3]
   • [do_widget_area et_pb_widget_area_4]
    • [do_widget_area sidebar-1]
     • [do_widget id="search-3"]
     • [do_widget id="recent-posts-2"]
     • [do_widget id="tag_cloud-2"]
    • [do_widget_area sidebar-2]
     • [do_widget_area sidebar-3]
      • [do_widget_area sidebar-4]
       • [do_widget_area sidebar-5]
        • [do_widget_area sidebar-6]
         • [do_widget_area sidebar-7]
          • [do_widget_area widgets_for_shortcodes]
           • [do_widget id="ajdg_grpwidgets-2"]
           • [do_widget id="categories-2"]
          • [do_widget_area wp_inactive_widgets]
           • [do_widget id="wp_related_posts_widget"]
           • [do_widget id="text-2"]

           

          Om få år kan disse utfordringene være historie. Gjennom å knytte sammen flere av dagens tilgjengelige teknologiske muligheter, ligger det en stor grad av realisme i det nye systemet ”Automated Valet Parking System” – forkortet AVPS – som Hyundai holder på å utvikle. Målet for dette systemet er å kunne overta parkeringen av elbil og føre den frem til en ledig kabelfri ladeplass ved en hurtiglader. Dette systemet vil løse en rekke av de utfordringene vi ser at kan oppstå i en elektrifisert fremtid. Det mest spennende er at Hyundai ser for seg at dette kan være mulig å realisere allerede i 2021.

          Mange har allerede i dag biler som både identifiserer en ledig parkeringsplass når du kjører forbi en parkert bilrekke, og som parkerer selv – dersom du som fører ønsker dette. Samtidig har vi fått App’er som kan styre lading, forvarming og overvåkning av elbilen. Det første ladeløsningene uten kabelkontakt mellom bil og lader er også en realitet – om enn bare på prøvestadiet. Når Hyundai vil bygge inn flere autonome funksjoner i Kia- og Hyundai biler fra 2021, på veien mot innføring av autonome biler på nivå 4 i 2025, skaper dette mulighet for å tilby et AVPS-system for elbilene.

          Nøkkelen til hele AVPS-systemet ligger i en App som holder kontroll over biler i kø og ladestatus

          Systemet vil være både enkelt og velfungerende. Allerede før elbilen kjører inn på en ladestasjon har føreren fått beskjed via sin App om hvor mange som står i kø foran ham. Han får også vite i sann tid hvor lenge han må vente. Batteristatus for de ladende bilene, deres bestilling av ”ladetid” eller om de har valgt en forhåndsdefinert maksimaltid som ladestasjonen fastsetter, gir svar på hvor lang ventetiden blir. Fordi også batteristatus for din bil er kjent for App’en, kan det hende du blir omdirigert til en annen ladestasjon i nærheten der ventetiden vil være kortere.

          Du parkerer bilen, men automatikken tar den til selve ladeplassen, og du får den levert etterpå

          Straks du har meldt et ønske om å lade – der du er, eller på en foreslått ladestasjon – har du en reservert plass i køen. Etter at bilen er parkert, overtar AVPS-systemet, og kjører selv bilen i posisjon for ladning når forrige bil er flyttet. Underveis kan du hele tiden følge med på App’en – enten du sitter og spiser et sted i nærheten eller benytter tiden til å lufte hunden eller spille fotball med barna. Eieren varsles når valgt ladetid, eller maksimaltid nærmer seg, og kan gjøre seg klar til å hente bilen, som da er flyttet over til en ”henteplass”. Skulle føreren velge å avbryte ladningen som følge av for eksempel endrede planer, avbryter han ladningen med App’en. AVPS-systemet vil da oppdatere informasjonen til alle senere påmeldte ladekunder, og den neste bil i køen vil bli ført inn til ladepunktet.

          Systemer som dette åpner for en større realisme i innføring av elektriske privatbiler i stor skala. Nettopp infrastruktur for ladning og minst mulig tidsforbruk knyttet til ladning er ulemper som ofte trekkes frem i debatten rundt elbiler. Innspill som dette fra Hyundai viser at de teknologiske barrierene for å løse dette er langt fra uoverstigelige, og det er sikkert flere med meg som kan se hvor forbrukervennlig et slikt system kan bygges ut og styres. På tider av døgnet med lav- eller høy trafikk, eller på ladestasjoner med varierende belegg, kan maksimale ladetider endres i forhold til hvor mange som står i kø, eller forventet behov basert på statistikk, for eksempel en fredag ettermiddag ved en utfartsåre. Først i 2030 regner Hyundai med å bringe de første helt autonomt kjørende Kia og Hyundai bilene på markedet, mens APVD kan lanseres atskillig tidligere i stor skala.