I det Vest-afrikanske landet Mali er det gjort store funn av litiumholdig malm, og landet er godt på vei til å kunne starte opp produksjon av lithium allerede i 2020.

Tekst: Sven Furuly, Foto: Tomihandorf og Dnn87

Mer enn 694 000 tonn utnyttbare reserver er allerede oppdaget, forteller offisielle kilder, og dette er godt nytt for elbil-produsentene. Litium er et grunnstoff, og dette myke metallet er av stor betydning for produksjon av batterier. Det er slett ikke uvanlig å finne litium i naturen, men den forekommer ikke i fri form og som regel i små mengder. Man finner den gjerne i vulkanske bergarter, samt i mange naturlige saltløsninger. Det sistnevnte forteller hvorfor forekomstene er store i land som Chile og Argentina, men også i USA, der litium blir utvunnet fra tilsvarende saltsjøer i Nevada. Den store utfordringen er at det hittil har vært anslått at verden bare har om lag 4,1 millioner tonn, og av dette befinner ca 3 millioner tonn i Chile – som er verdens største eksportør av litium.

Litium er svært godt egnet som anodemateriale i batterier, og gjennom en årrekke er bruken av litium-ion batterier hatt en sterk økning. En utfordring for en stor global innfasing av elektriske biler er mengden råstoffer som er tilgjengelig til batteriproduksjonen. Ikke bare litium, men også kobolt og grafitt er råstoffer med begrenset tilgjengelighet, og dette har drevet prisene kraftig oppover de senere årene. Skal vi forvente lavere batteripriser i elbilene, eller lenger rekkevidde uten at bilene skal bli dyrere, må det finnes opp nye batterityper eller det må oppdages større forekomster av de viktige råstoffene som går med til produksjon av elbil-batterier.

Litium er et grunnstoff og tettheten er bare halvparten av vann, og derfor flyter det

Det er nyhetsbyrået Reuters som har meldt om de store forekomstene av vulkanske steinmasser der innholdet av litium gjør det økonomisk forsvarlig å bryte denne malmen og separere litiumet. Beregninger viser at malmforekomstene kan utgjøre rundt 48 millioner tonn, og i dette kan det la seg gjøre å utvinne om lag 694 000 tonn rent litium. I tiden frem til 2017 har Mali kun utstedt to offentlige tillatelser til å gjøre prøveboringer, men som følge av de positive resultatene har landet i den senere tid gitt ytterligere tolv tillatelser til å igangsette leting, og det er ventet flere. De to vellykkede leteområdene Goulamina og Bougoni er eiet av henholdsvis det Australske gruveselskapet Birimian og det britiske selskapet Kodal Minerals. Malis minister for geologi gruvedrift, Yaya Djire, uttaler seg entusiastisk, og forteller at det første av disse feltene bør kunne starte opp produksjon innenfor en to-års tidshorisont. Han ser heller ikke bort i fra at det også kan være store uoppdagede forekomster, som kan avdekkes i forbindelse med den økte leteaktiviteten.

Et typisk elbil-batteri. Her fra en Nissan Leaf

Den store utfordringen for en stor global produksjon av elbil-batterier er at det lenge har vært anslått at verden bare har hatt om lag 4,1 millioner tonn, og av dette befinner ca 3 millioner tonn seg i Chile – som er verdens største eksportør av litium. Det knytter seg imidlertid stor spenning til Bolivia, der store funn tyder på at de kan finnes så mye som 5,5 millioner tonn utvinnbar litium. Ulike kilder opererer med forskjellige anslag, og det refereres også ofte til en samlet reserve på 16 millioner tonn, der også Australia blir fremstilt som et område med betydelige skjulte forekomster. Bilprodusenter som Tesla, koreanske Hyundai/Kia og de kinesiske bilprodusentene har vært dyktige til å skaffe seg sikre leveranser av kritiske råstoffer. VW-gruppen har derimot slitt med å skaffe seg gode avtaler med høye volum og gunstige priser.