Har du glemt å fornye førerkortet for C1/C1E og andre tunge klasser, og oversittet fristen med mer enn et år, har du måttet gå opp til ny førerprøve for å få det tilbake. Nå blir fristen forlenget – men ikke for alle.

Tekst og foto Sven Furuly

Nordmenn med eldre førerkort fikk ved tilpasningen til EU-regelverket og endring i førerkortforskriftene i 2002 muligheten til å videreføre retten til å føre kjøretøy med en totalvekt på inntil 7500 kg. Denne ”stempelrettigheten” krevde kun at førerkortinnehaveren leverte en ny helseattest for å kunne videreføre rettigheten til å inneha klasse C1/C1E gjennom fornyelse uten førerprøve. Tar du en kikk på baksiden av førerkortet ditt vil du se at retten til å føre personbil, Klasse B, er evigvarende, inntil det kreves helseattest etter fylte 75 år. Da får førerkortet en gyldighet på inntil tre år for innehavere under 78 år, og inntil to år for de som er eldre. Retten til å føre tyngre kjøretøy er imidlertid tidsbegrenset også for yngre førere, og det er neppe tvil om at det har vært myndighetenes ønske å skape en størst mulig reduksjon av slike førerkort, gjennom å ikke informere om behovet for hyppige fornyelser og at dette måtte gjøres senest innen 12 måneder etter at det var utløpt.

Det er Knut Randem, redaktør for nettstedet Bobilverden, som forteller om disse utfordringene rundt fornyelse av førerkort, og de endringene som innføres etter at 15 høringsinstanser har kommet med sine uttalelser. Det er nettopp bobileierne som kanskje er den største gruppen av norske bilførere som har glede av sin C1/C1E førerrett. Bobilprodusentene har i de senere år arbeidet intenst for å bygge lettere konstruksjoner, og det finnes i dag et greit utvalg av bobiler som har en totalvekt på under 3500 kg. Ulempen er imidlertid at disse har lav nyttelast, og med fire personer og personlig bagasje i bilene, er det ikke mange kg å ”gå på” før totalvekten er nådd. Med en vektgrense på 7500 kg er utvalget av bobiler nærmest ubegrenset, og samtidig åpner en høyere totalvekt for en bedre utstyrt bil – både teknisk og komfortmessig. Med et C1/C1E førerkort i hånden er dermed valgmulighetene langt større.

Muligheten til å kjøre med en tilhenger er også sterkt begrenset for de som kun innehar førerkort Klasse B. Hovedregelen er at det i dag må avlegges egen tilhengerprøve for å kunne trekke en tilhenger med totalvekt på over 750 kg. Departementet har imidlertid innført en såkalt Campingvogn-regel for Klasse B. Den går ut på at man kan kjøre med tilhenger dersom samlet totalvekt på trekkvogn og tilhenger ikke overstiger 3500 kg. Disse totalvektene finner du i vognkortet til bilen og tilhengeren.

Denne regelen kan selvfølgelig anvendes for andre tilhengertyper enn campingvogn, men det er tillatt totalvekt som er bestemmende, ikke hvor mye du laster på tilhengeren i øyeblikket. Skal du for eksempel transportere en veteranbil eller eldre klassiker – som ofte er lette, på en biltransport-tilhenger gjelder det å passe på. Kanskje har trekkvognen en totalvekt på 2100 kg – noe som gir åpning for å henge 1400 kg etter bilen. Dersom hengeren veier 350 kg og veteranbilen 1000 kg, går dette greit – tenker du kanskje? Denne misforståelsen kan koste deg dyrt. En biltransporthenger har ofte en totalvekt på 2200 til 2700 kg, og ettersom det er summen av bilens og tilhengerens totalvekt som er det avgjørende, kjører man dermed ulovlig med et førerkort Klasse B selv om man sitter alene i trekkvogna og bare trekker 1350 kg etter denne. Den samme problemstillingen oppstår naturligvis når man skal transportere en fritidsbåt.

Med et førerkort innstemplet C1/C1E har du med andre ord en rekke fordeler, som også inkluderer å kunne sitte bak rattet på nyttekjøretøyer med en totalvekt på inntil 7500 kg. Fristen til å fornye dette – dersom du har glemt det innenfor fristen – blir fra første september i år forlenget til fem år. Denne endringen gjelder også andre førkortklasser for tyngre kjøretøy, som C (lastebil) CE, D1 (minibuss), D eller DE. Har du derimot et nyere førerkort er det andre regler som gjelder. Ikke bare for førerkort utstedt første gang etter 2002, men det er også et skille i 2013. Reglene kan være vanskelige å forstå, og selv når du søker på informasjonssidene til Statens Vegvesen kan der virke komplisert. Mer informasjon om endringene – med gode presiseringer og forklaringer – finner du på bobilverden.no