Trenden er økende. Klassiske biler konverteres til elektrisk drift av både selskaper og private i hele Europa. Bør dette resultere i en ny klassifisering av de gamle samleobjektene?

Tekst: Sven Furuly, Foto: Thibaud Moritz

Det er en tydelig økning i antallet klassiske biler som blir konvertert til elektrisk drift. Særlig i land som Storbritannia og Frankrike er dette «big business» for en rekke profesjonelle selskaper og et hobbyarbeid som engasjerer entusiastene. Slike konverteringer kan åpne for helt ny bruk av de klassiske bilene, og mange gode forutsetninger er til stede. Sjeldne samlerbiler er som regel restaurert eller godt vedlikeholdt slik at de har en høy teknisk standard. Fremtidige kjørebegrensninger kan imidlertid være en trussel for denne kjøretøygruppen.

I Storbritannia, der grensen for å få veteranstatus er 40 år og ikke 30 år som i Norge, har en av landets største forsikringsselskap for klassiske biler gjennomført en stor spørreundersøkelse. «Skal EV-konverterte klassikere omregistreres til en ny kjøretøyklasse? Slik det er i dag forblir bilene veteraner, uten å få spesielle registreringsskilt som kjennetegner disse som elbiler. Et manglende felles godkjenningssystem bidrar også til å skape usikkerhet rundt disse konverteringene. Kjøring i europeiske nullutslippssoner betinger at bilen er registrert og godkjent som en «zero emission vehicle».

I Norge har mange eiere av veteraner og klassikere slått seg til ro med at klassifiseringen «verneverdig kjøretøy» i vognkortet vil være nok til å sikre rett til å kjøre på norske veier også etter at salget av fossil-biler opphører og bruksrestriksjoner på fossilbiler begynner å gjøres gjeldende. Mange europeiske entusiaster er mer skeptiske, og satser mellom 200 og 400 000 kroner på å få ombygd sin klassiker hos en spesialist. Samtidig ønsker de at myndighetene skal anerkjenne denne konverteringen og etablere en ny kode for kjøretøygruppe i vognkortet.

Det er en en sterk interesse, særlig i Storbritannia, for å gjennomføre en slik teknisk godkjenning og ny klassifisering av bilen. Tyske entusiaster har derimot stor tro på at e-fuels (syntetiske drivstoffer) skal løse problemet. Dette vil gjøre kjøring av eldre biler med forbrenningsmotorer mulig i fremtiden, uten å gå til et så dramatisk skritt som en EV-konvertering. I Norge er ombygging av fossile klassikere til elbiler foreløpig lite utstrakt.

Klikk her for å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev